VRP (Vehicle Routing Problems) – Tối ưu hóa quãng đường giao/nhận cho n phương tiện qua m điểm

API VRP là gì?

VRP là từ viết tắt của Vehicle Routing Problems. Là dịch vụ cung cấp cho người dùng xây dựng các phần mềm, công cụ để giải quyết các vấn đề định tuyến phương tiện trong các hệ thống vận tải, đặc biệt là trong lĩnh vực Logistics. Nói cách khác, dịch vụ VRP thực hiện tối ưu phân chia lộ trình di chuyển cho nhiều phương tiện (n xe) đi giao/nhận cho danh sách các điểm (m điểm) sao cho đối với lộ trình của mỗi xe có tổng quãng đường là ngắn nhất hoặc tổng thời gian di chuyển là nhỏ nhất. 

Ứng dụng của API VRP

Các lĩnh vực có thể ứng dụng API VRP để tối ưu các hoạt động vận tải và giảm chi phí có thể kể đến như logistics, giao nhận, phân phối và vận chuyển.

Khi người dùng cung cấp các thông tin về các địa điểm cần đến, các yếu tố ràng buộc về định tuyến như sức chứa tối đa và thời gian giới hạn để hoàn thành tuyến đường. Sau đó VRP sẽ tính toán và tối ưu hoá để xác định tuyến đường tối ưu cho các phương tiện, giảm thiểu thời gian và chi phí vận chuyển.

VRP hỗ trợ nhiều bài toán, tham số trong vận tải, bao gồm: 

  • Định tuyến tối ưu cho 1 phương tiện (Single Vehicle Routing Problem),  
  • Định tuyến tối ưu cho nhiều phương tiện (Multiple Vehicle Routing Problem) 
  • Định tuyến tối ưu với khung thời gian giao nhận (VRP with time windows). Time windows là khung thời gian phương tiện có thể hoạt động và khung thời gian đơn hàng yêu cầu được giao/nhận. 
  • Định tuyến tối ưu từ nhiều kho (Multi-depot). 
  • Định tuyến tối ưu nhận – giao cùng trên lộ trình (pickup-and-delivery problem),… 

Hướng dẫn tích hợp API vào hệ thống

API VRP được tích hợp dễ dàng vào hệ thống của bạn. Với bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết dưới đây, bạn có thể ngay lập tức áp dụng và triển khai ứng dụng của bạn để trải nghiệm những lợi ích thiết thực mà VRP mang lại cho doanh nghiệp của mình.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn dành cho lập trình viên

Bình luận