Bảng giá

Dịch vụ eKMap API

# Dịch vụ API Mô tả Đơn vị tính Đơn giá theo sản lượng sử dụng (VNĐ)
<500.000
>500.000
>1.000.000
>2.000.000
1
eKMap Static Maps
Bản đồ eKMap tĩnh được xây dựng với mục đích cung cấp cho nhu cầu định vị địa điểm, bản đồ này phù hợp với mọi nhu cầu phổ thông
Request
4
3
2
1
2
eKMap Dynamic Maps
Bản đồ eKMap động được xây dựng với mục đích cung cấp cho nhu cầu định vị địa điểm, bản đồ này phù hợp với mọi nhu cầu phổ thông
Request
4
3
2
1
3
eKMap Detail Dynamic Maps
Bản đồ eKMap chi tiết tại các đô thị với đầy đủ dữ liệu giao thông đến ngõ, ngách, phân loại chi tiết vùng vỉa hè, vùng lòng đường, vùng giải phân cách, đảo giao thông
Request
20
15
10
5
4
eKMap GeoCoding
Dịch vụ tìm kiếm vị trí địa lý (kinh độ – vĩ độ) từ thông tin địa chỉ, địa điểm mà người dùng cung cấp trên bản đồ
Request
40
35
30
25
5
eKMap Reverse GeoCoding
Tìm kiếm, xác định một địa chỉ hay địa điểm dựa trên một vị trí (kinh độ, vĩ độ) cụ thể mà người dùng cung cấp trên bản đồ
Request
40
35
30
25
6
eKMap AutoComplete
Tự động đề xuất địa điểm, địa chỉ phù hợp khi người dùng nhập điều kiện tìm kiếm
Request
4
3
2
1
7
eKMap POI Search
Tìm kiếm tiện ích xung quanh một vị trí
Request
40
35
30
25
8
eKMap POI Details
Thông tin chi tiết một POI
Request
40
35
30
25
9
eKMap Routing
Cung cấp dịch vụ tìm đường cho hai hay nhiều điểm áp dụng cho nhiều phương tiện khác nhau
Request
40
35
30
25
10
eKMap Isochrone
Xác định khu vực có thể tiếp cận trong một khoảng thời gian di chuyển nhất định từ một vị trí cung cấp
Request
40
35
30
25
11
eKMap Distance Matrix
Cung ứng ma trận thời gian và khoảng cách di chuyển của vị trí n phương tiện (điểm đầu) và m điểm đến
Request
40
35
30
25
12
eKMap VRP (Vehicle Routing Problem)
Tối ưu hóa quãng đường giao/nhận cho n phương tiện qua m điểm
Request
40
35
30
25
Sản phẩm
Sử dụng
Thành tiền

MapLoad

Sử dụng:
0

Thành tiền:
0

MapLoad

Sử dụng:
0

Thành tiền:
0

MapLoad

Sử dụng:
0

Thành tiền:
0

MapLoad

Sử dụng:
0

Thành tiền:
0

F

Bảng giá dịch vụ Bản đồ nền eKMap chi tiết

#

Loại dịch vụ

Đơn vị tính

Đơn giá (VNĐ)

Ghi chú

1

Bản đồ eKMap đô thị - Bản đồ nền chuyên biệt cho Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

km2/tháng

3.000

Diện tích đô thị

2

Bản đồ eKMap đô thị - Bản đồ nền chuyên biệt cho Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

km/tháng

5.000

Chiều dài tuyến đường

3

Bản đồ eKMap đô thị - Bản đồ nền chuyên biệt cho doanh nghiệp cấp nước

đồng hồ/tháng

50

15 vnd
4

Bản đồ eKMap đô thị - Bản đồ nền chuyên biệt cho Quản lý cây xanh

cây xanh/tháng

50

40 vnd
5

Bản đồ eKMap đô thị- Bản đồ nền chuyên biệt cho Quản lý thoát nước

km/tháng

1.000

35 vnd
6

Bản đồ eKMap đô thị - Bản đồ nền chuyên biệt cho Quản lý lưới điện

km/tháng

1.000

3 vnd
7

Bản đồ eKMap đô thị - Bản đồ nền chuyên biệt cho Quản lý chiếu sáng đô thị

điểm sáng/tháng

50

40 vnd

Bảng giá bản đồ số cho lĩnh vực bất động sản

#

Dịch vụ API

Đơn vị tính

1 - 500.000> 500.000> 1.000.000> 2.000.000
1eKMap Static MapsRequest4 vnd3 vnd2 vnd1 vnd
2eKMap Dynamic MapsRequest4 vnd3 vnd2 vnd1 vnd
3eKMap Detail Dynamic MapsRequest20 vnd15 vnd10 vnd5 vnd
4eKMap GeoCodingRequest40 vnd40 vnd30 vnd25 vnd
5eKMap Reverse GeoCoding Request40 vnd35 vnd30 vnd25 vnd
6eKMap AutoComplete Request40 vnd3 vnd2 vnd1 vnd
7eKMap POI SearchRequest40 vnd40 vnd30 vnd25 vnd
8eKMap POI DetailsRequest40 vnd40 vnd30 vnd25 vnd
9eKMap RoutingRequest40 vnd40 vnd30 vnd25 vnd
10eKMap IsochroneRequest40 vnd40 vnd30 vnd25 vnd
11eKMap Distance MatrixRequest40 vnd40 vnd30 vnd25 vnd
12eKMap VRP (Vehicle Routing Problem)Request40 vnd40 vnd30 vnd25 vnd

#

Dịch vụ

Mô tả

Đơn vị tính

Đơn giá (VNĐ)

1

eKMap JS Widget for Real Estate - Gói Starter

Widget bản đồ cho Bất động sản

15.000 unique daily users / month

567.500

2

eKMap JS Widget for Real Estate - Gói Advanced

Widget bản đồ cho Bất động sản

50.000 unique daily users / month

1.702.500

3

eKMap JS Widget for Real Estate - Gói Enterprise

Widget bản đồ cho Bất động sản

100.000 unique daily users / month

3.405.000