Chúng tôi không cung cấp thông tin địa chính (thửa đất), để xem thông tin thửa đất bạn cần liên hệ cơ quan quản lý nhà nước địa phương.

Bạn chỉ cần dùng các Map API hoặc các SDKs cho các nền tảng của chúng tôi cung cấp để đưa vị trí cửa hàng của bạn lên bản đồ. Việc lưu trữ hay quản lý vị trí cửa hàng là bạn tự quản lý.

Sử dụng Map API và SDKs phù hợp để đưa vị trí nhân viện của bạn lên bản đồ. eKMap không quản lý và lưu trữ vị trí nhân viên của bạn.

Việc quản lý các vị trí bất động sản bán và cho thuê là do hệ thống nghiệp vụ của bạn xử lý. eKMap API chỉ cung cấp dịch vụ bản đồ để giúp bạn có thể định vị và đưa các vị trí bất động sản lên bản đồ giúp dễ dàng trực quan hóa và so sánh.

eKMap có cung cấp dịch vụ bản đồ Quy hoạch dạng Image, được thu thập và xử lý từ các nguồn công bố trên Internet. Các thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, để biết rõ hơn về thông tin quy hoạch bạn cần liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải đáp.

eKMap cung cấp dịch vụ truy vấn một số thông tin tiện ích cơ bản xung quanh tại một vị trí như trường học, bệnh viện, … Bạn có thể xem thêm tài liệu về dịch vụ POI cho nhu cầu này tại đây

Bạn có thể sử dụng dịch vụ Geocoding (định vị vị trí từ địa chỉ) để xử lý việc chuyển đổi thông tin địa chỉ cửa hàng của bạn sang tọa độ địa lý.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ Reverse Geocoding (xác định địa chỉ từ vị trí) để xử lý việc chuyển đổi thông tin vị trí cửa hàng từ tọa độ sang thông tin địa chỉ cửa hàng đó.