Bản đồ eKMap chi tiết được chúng tôi xây dựng và thiết kế riêng cho nhu cầu định vị tài sản, công trình trên/dưới lòng đường, dải phân cách, vỉa hè… Và là đơn vị duy nhất trên thị trường Việt Nam cung cấp bản đồ này.

Khác biệt lớn nhất của bản đồ eKMap chi tiết là độ chính xác cao về lòng đường, vỉa hè, giao thông, ngõ ngách, … tại các đô thị ở Việt Nam

Đặc biệt phù hợp với nhu cầu lập bản đồ quản lý của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật như cây xanh, chiếu sáng, cấp nước, điện lực, … hay nhu cầu định vị chính xác thửa đất trong bất động sản,

Sử dụng từ nguồn bản đồ hiện trạng sử dụng đất hàng năm do cơ quan nhà nước công bố và các nguồn mở khác để so sánh và đối chiếu (như ảnh vệ tinh)

Cập nhật định kỳ theo công bố hiện trạng sử dụng đất. Các đô thị lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên hơn.