Bản đồ eKMap phổ thông hướng đến các nhu cầu sử dụng bản đồ cơ bản nhất và không cần độ chính xác cao cho nhu cầu sử dụng bản đồ

Bản đồ eKMap phổ thông được chúng tôi xử lý và bổ sung các dữ liệu để đảm bảo đầy đủ dữ liệu hơn và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam với chi phí phù hợp. Đối với các dịch vụ eKMap phổ thông chúng tôi miễn phí 500.000 request/tháng (tương đương 2.000.000 VNĐ) cho các khách hàng sử dụng.

Dữ liệu eKMap phổ thông chủ yếu từ nguồn mở OpenStreetMap

Bản đồ eKMap phổ thông cập nhật định kỳ 6 tháng dựa trên nguồn dữ liệu mở OpenStreetMap

Bản đồ eKMap phổ thông phù hợp với tất cả nhu cầu cơ bản và không cần đến độ chính xác cao như: Tích hợp bản đồ với địa chỉ cửa hàng lên website; các nhu cầu sử dụng bản đồ để hiển thị danh sách vị trí cửa hàng; hay các nhu cầu bản đồ cho việc giám sát vị trí nhân viên, tài sản; và các nhu cầu phổ thông khác